Услуги

Първоначална консултация
Безплатно
Предварителна дискусия, за да разберем вашите нужди свързани със защита на личните данни, което поставя основите на нашето сътрудничество.
Анализ на риска и оценка на защитата на данните
100 $/час
Извършване на подробен анализ на риска за личните и корпоративните данни, както и оценка на съществуващите мерки за защита. Предоставяне на препоръки за подобряване на системите за защита.
Разработване на политики и процедури за защита на данните
150 $/час
Създаване на политики и процедури за сигурност, които обхващат съхраняването, достъпа, споделянето и обработката на лични и корпоративни данни, в съответствие със съответните нормативни изисквания.
Обучение и осведомяване
200 $/час
Провеждане на обучения и семинари за служителите, за да ги запознаете с най-добрите практики за защита на личните и корпоративни данни, както и със съответните законодателни изисквания.
Penetration тестове
150 $/час
Изпълнение на контролирани атаки с цел разкриване на уязвимостите в системите и инфраструктурата на бизнеса, както и идентифициране на потенциални рискове.

Не откривате това, от което имате нужда?

Свържете се с мен